Over Opstap(je) Harlingen

Opstap(je) Harlingen is een project waarbij peuters & kleuters, met een (vergrote kans op) ontwikkelings- en/of taalachterstand, spelenderwijs leren. Een vaste spelbegeleidster gaat (twee)wekelijks op huisbezoek en ondersteunt het gezin bij spel- en leesactiviteiten. Op deze manier draagt Opstap(je) bij aan de ontwikkeling van 2 tot 6-jarige kinderen uit Harlingen, Midlum en Wijnaldum.

Opstap(je) Harlingen
Biedt 2 educatieve spelprogramma’s aan. Opstapje is speciaal ontwikkeld voor kinderen tussen de 2-4 jaar. Opstap richt zich op de 4 tot 6-jarigen. Beide spelprogramma’s:

  • stimuleren de (taal)ontwikkeling van kinderen;
  • moedigen interactie tussen ouders & kind aan;
  • bieden kinderen activiteiten waardoor ze spelenderwijs leren.

Beide programma’s maken gebruik van leuk & afwisselend spelmateriaal dat aansluit bij de spelprogramma’s.

Voor wie?
Opstap(je) Harlingen is er voor alle kinderen in de leeftijd van 2-6 jaar met een (kans op) ontwikkelings- en/of taalachterstand die in de gemeente Harlingen (incl. Midlum en Wijnaldum) wonen. Mogelijk hebben zij deze achterstand opgelopen doordat zij zijn opgegroeid in een taalarme omgeving of omdat zij Nederlands als tweede taal (NT2) gebruiken. Opstap(je) Harlingen komt dus thuis bij autochtone & allochtone gezinnen!

Hoe?
Een vaste spelbegeleidster gaat (twee)wekelijks op huisbezoek en ondersteunt het gezin bij spel- en leesactiviteiten. Een paar voorbeelden van de activiteiten:

  • spelletjes spelen;
  • liedjes zingen;
  • interactief (voor)lezen;
  • knutselen.

Door wie?
Opstapje & Opstap zijn VVE-programma’s die ontwikkeld zijn door het Nederlands Jeugd instituut in samenwerking met onder andere CITO. Jaarlijks nemen landelijk zo’n 6.000 gezinnen deel aan de programma’s.

Opstap(je) Harlingen wordt uitgevoerd door de gemeente en vindt het belangrijk dat de spelbegeleidsters ervaring hebben met kinderen, enthousiast zijn over (voor)lezen & spelend leren. Bij de selectie van de spelbegeleidsters wordt er ook op gelet dat zij geïnteresseerd zijn in mensen met andere achtergronden/uit andere culturen, flexibel en betrouwbaar zijn.

Ben je enthousiast? Gezinnen en verwijzers (scholen, consultatiebureau, etc.) kunnen kinderen aanmelden voor deze spelprogramma’s. Wil je eerst meer weten over het project of vrijblijvend van gedachten wisselen over de mogelijkheden, neem gerust contact op met Thiadwara Abels (co├Ârdinator).